Et dokumentasjons- og vurderingssystem for videregående opplæring i skole og bedrift

blir.no gjør det enklere å være lærer, instruktør og veileder! Du får hjelp til å holde orden på kompetansemål, opplæring, dokumentasjon og vurdering av elever og lærlinger.

blir.no gir lærer/instruktør

  • tilgang til alle læreplaner i Kunnskapsløftet med tilhørende fag, hovedområder og kompetansemål
  • støtte for å lage lokale læreplaner med
    • konkretiseringer (konkrete delmål)
    • kjennetegn på måloppnåelse
  • et verktøy for å vurdere elevens/lærlingens måloppnåelse knyttet til hvert fag, kompetansemål og konkretisering
  • dokumentasjon på at opplæring og underveisvurdering er gitt

Innlogging

Brukernavn (e-post eller mobilnummer)


Passord


Send meg nytt passord