Fordeler med blir.no

Fordeler med blir.no

blir.no – Et dokumentasjons- og vurderingssystem for skole og bedrift

blir.no gjør det enklere å være lærer, instruktør og veileder. Du får hjelp til å holde orden på Kompetansemål, opplæring, dokumentasjon og vurdering av elever og lærlinger.

Systemet består av to hovedmoduler

Læreplaner

Læreplaner

blir.no henter alle læreplaner med tilhørende kompetansemål fra Utdanningsdirektoratets Grep-database. Dette innebærer at læreplanene til enhver tid er oppdaterte. Under hvert kompetansemål i læreplanen kan du legge til egendefinerte konkretiseringer/læringsmål.


Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver

Under arbeidsoppgaver kan du lage oppgaver som dekker flere kompetansemål med tilhørende konkretiseringer/læringsmål. De vurderingene som blir gjort i arbeidsoppgaver, blir også synlige under den aktuelle læreplanen.Deling

En av suksessfaktorene til lokalt læreplanarbeid er deling og samarbeid Som veileder velger du hvorvidt du vil dele dine læreplaner innenfor ditt eget opplæringskontor, fylke eller nasjonalt. Mange av dagens brukere, blant annet fagopplæringen i Buskerud fylkeskommune, har delt sine lokale læreplaner.


Skjermbilde fra blir.no

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune bruker i dag blir.no i faget Yrkesfaglig fordypning og i mange lærebedrifter. De elevene som går ut i opplæring i bedrift, bruker blir.no fra Vg1 til fullført yrkeskompetanse.

Fordeler

- Bidrar til strukturert kommunikasjon mellom lærer/ instruktør og elev/lærling.
- Varslingssystem som viser endringer (f.eks. at læreren har lagt inn en underveisvurdering).
- Flere lærere/instruktører kan vurdere samme elev/ lærling i samme fag.
- Elevens/lærlingens utvikling synliggjøres (historikk).

Flere fordeler – last ned vår brosjyre.

Ønsker du å få en testtilgang eller et tilbud på blir.no? Kontakt Turid Falck-Pedersen på telefon 23 35 47 00 eller via dette kontaktskjemaet.